Υποστήριξη χρηστών

Χρήσιμα mails υπηρεσιών της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης

  

Παροχή υπηρεσίας Διεύθυνση email
   

Αίτημα για ανάρτηση στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αίτημα για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες-proxy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αίτημα για απόκτηση email με συμπληρωμένη αίτηση - SPSSλοιπά αιτήματα

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αποκλειστικά για την υποστήριξη των emails προπτυχιακών φοιτητών

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αίτημα για την αίθουσα τηλεδιάσκεψης 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αίτημα για κωδικούς δημιουργίας ζωντανών συμβάντων/live event

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υποστήριξη φοιτητολόγιου και κωδικών uregister

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αίτημα υποψήφιων διδακτόρων για απόκτηση κωδικού uregister

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Αιτήσεις - Υποστήριξη στο Αιθουσολόγιο

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Υποστήριξη voip τηλεφωνίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Αίτημα απόκτησης subdomain τύπου <...>@panteion.gr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Αίτημα φιλοξενίας στις υποδομές του Παντείου Data Center

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αίτημα για domain-validation (SSL Certificates)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Υποστήριξη Skype for Business για τηλεδιασκέψεις

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Υποστήριξη MS Teams για τηλεδιασκέψεις

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αίτημα για ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, για την απόκτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

mails υποστήριξης για τηλεκπαίδευση και openeclass εδώ