Η υπηρεσία e:presence απευθυνόμενη στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.

Η υπηρεσία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2). Ενδεικτικά υποστηρίζεται η πιστοποίηση ταυτότητας μελών και η κρυπτογραφημένη επικοινωνία ενώ διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητα των τηλεδιασκέψεων.

 Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε ότι χρειάζεται, ακολουθείστε τα παρακάτω.

 

Για Java (αν δεν έχει ήδη εγκατασταθεί) πηγαίνετε 

στο http://java.com/en/download/index.jsp

 

Για εγκατάσταση του προγράμματος Vidyo πηγαίνετε στο https://epresence.grnet.gr/conference/install.php

 

Για οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης πηγαίνετε στο http://www.epresence.gr/manual-user.pdf

 

​ΤΗΛ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 1 (ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος ΟΡΟΦΟΣ):    (30) 210-9248741, (30) 210-9201594.

Mail ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:    (30) 210-9201474, (30) 210-9201476.

 

 

Εγχειρίδιο χρήστη τηλεδιάσκεψης - Σύντομη εκδοχή

Εγχειρίδιο χρήστη τηλεδιάσκεψης

Πρακτικός οδηγός επιλογής οπτικοακουστικού εξοπλισμού

Java Configuration

Βοηθητικά videos