Θα πραγματοποιηθούν εργασίες στον έναν από τους 2 δρομολογητές του ΕΔΕΤ που εξυπηρετούν το Data Center του υπουργείου παιδείας.

 Οι εργασίες και πάλι δεν προβλεπεται να επηρεάσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες παρόλα αυτά ένας κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει.