Κάθε συσκευή Wi-fi είναι ευάλωτη σε κάποια μορφή αυτής της επίθεσης. Η επίθεση είναι ιδιαίτερα καταλυτική εναντίον του Android 6.0

περισσότερα....