Επικοινωνία

Προσωπικό Μηχανοργάνωσης Παντείου Πανεπιστημίου

 

Απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης που αφορά στο αίτημά σας.
Ενημερωθείτε από τον κάτωθι σύνδεσμο:
Χρήσιμα mails υπηρεσιών της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης 

 

 

Διευθυντής                                                                                                             fax : 2109201470

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

-

 

2109201478

-

 

Τμήμα Εκμετάλλευσης Εφαρμογών

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Θεοφάνης Παναγάκος

210920-1466

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαρία Τσιτουρίδου

210920-1479

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κατερίνα Πανοπούλου

210920-1482

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαρία Καρζή

210920-1481

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τμήμα Μελέτης και Σχεδιασμού

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Παναγιώτης Αρφάνης

 

210920-1475

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πέτρος Κιούκης

 

210920-1476

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γιώτα Ανδρινοπούλου

 

210920-1473

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ελευθέριος Λουκής

 

210920-1474

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων Η/Υ

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Βαλεντίνη Γρηγοριάδου

210920-1462

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Παναγιώτης Ζούδιαρης

210920-1461

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Χάρης Μάος

210920-1166 - 1467

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα τηλέφωνα των υπαλλήλων της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης έχουν μόνιμη εκτροπή κλήσεων στα κινητά τους τηλέφωνα.
Επειδή κάποιοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας (αφορά σε τηλεφωνικές κλήσεις εκτός Παντείου) δεν υποστηρίζουν την εκτροπή, εμφανίζεται στον καλούντα η κλήση ως αναπάντητη ή γίνεται δρομολόγησή της στον τηλεφωνητή (αν χρησιμοποιείται η υπηρεσία του τηλεφωνητή από τον καλούμενο).
Αν διαπιστώσετε ότι προσπαθείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από σταθερό που ανήκει στην παραπάνω περίπτωση, παρακαλούμε καλέστε από κινητό τηλέφωνο προς το σταθερό του γραφείου.