• .

  • .

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2020 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ανακοινώσεις

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικά με την εφαρμογή της νέας λειτουργίας του Πανεπιστημίου που αφορά στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση:

  • Η σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με την κεντρική πολιτική του Πανεπιστημίου μέσω Skype for Business ή MS Teams. Το πανεπιστήμιο οδηγήθηκε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση,  διότι λόγω της έκτακτης ανάγκης, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει άμεσα τις άδειες χρήσης που διαθέτει ήδη το Πάντειο σε όλους/ες  τους/τις  διδάσκοντες/ουσες.
  • Για την ασύγχρονη εκπαίδευση έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες με κατεπείγουσες διαδικασίες ώστε να είναι δυνατή η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της πλατφόρμας.

Εδώ υπάρχει συνεχής ενημέρωση, και οδηγίες για τις ηλεκτρονικές διαλέξεις καθώς και τα αντίστοιχα mails υποστήριξης για κάθε εργαλείο.

 Ένα πρώτο feedback από τη χρήση των δύο εργαλείων για τις ηλεκτρονικές διαλέξεις δημιουργεί την ανάγκη ενημέρωσης για τα κάτωθι:

1.   Για τη χρήση των εργαλείων o/η διδάσκων/σα πρέπει να κάνει χρήση του παντειακού mail. Για απόκτηση παντειακού mail ή απώλεια κωδικών θα πρέπει να στείλετε αίτημα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.   Οι φοιτητές για να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική σύσκεψη δεν χρειάζονται παντειακό mail

3.   Ο/Η διδάσκων/ουσα που δημιουργεί σύνδεσμο διαλέξεων με συμμετοχή φοιτητών, που αφορά στο MS Teams, πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες με τίτλο «Προγραμματισμός -Διεξαγωγή διασκέψεων με επισκέπτες» 

     Ο/Η  διδάσκων/ουσα έχει τη δυνατότητα να  επιλέξει κάποια άλλη πλατφόρμα υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο δεν προσφέρεται τεχνική υποστήριξη  από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Ιδρύματος για οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα-εργαλείο. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

 

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m