Θα πραγματοποιηθούν εργασίες στον έναν από τους 2 δρομολογητές του ΕΔΕΤ που εξυπηρετούν το Data Center του υπουργείου παιδείας.

 Οι εργασίες και πάλι δεν προβλεπεται να επηρεάσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες παρόλα αυτά ένας κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει.

 

 

Σύμφωνα,  με το από 13.01.2016 πρακτικό εκλογής Πρύτανη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την από 15.12.2015 απόφαση της Συγκλήτου, νέος Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου εκλέγεται η Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη.

 

πηγή : panteion.gr

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 13:00 μ.μ. θα γίνουν τεχνικές εργασίες στο δίκτυο του Πανεπιστημίου για το έργο 'Ψηφιακό Θεμέλιο' . Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια δύο ωρών (13:00- 15:00) και θα γίνει διακοπή της λειτουργίας του.

Ευχαριστούμε πολύ,

από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης

 

 
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 12:00 μ.μ. θα γίνουν τεχνικές εργασίες στο δίκτυο του Πανεπιστημίου για το έργο 'Ψηφιακό Θεμέλιο' .
Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια έξι ωρών (12:00- 18:00) και θα γίνει διακοπή της λειτουργίας του.
 
 
Ευχαριστούμε πολύ,
 
Από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 13:00 μ.μ. θα γίνουν τεχνικές εργασίες στο δίκτυο του Πανεπιστημίου για το έργο 'Ψηφιακό Θεμέλιο' .
Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια δύο ωρών (13:00- 15:00) και θα γίνει διακοπή της λειτουργίας του.
  
Ευχαριστούμε πολύ,
 από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης